РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

8.00 – 18.00 ч. (в дните за записване на ученици)

ВИД ДЕЙНОСТСРОК – Прием в VIII клас  
Подаване   на    заявления   за    насочване   към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 август – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране7-8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранеДо 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етапОпределя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания план-прием от началника на РУОДо 14 септември 2023 г. вкл.