Телефони

Директор
инж. Константин Костадинов
032/ 642 348
Канцелария
Марина Марова
032/ 642 563
Учебно-възпитателни въпроси
tdvap@pgvad.org
032/642 562
Телефон за поръчки
032/642 563

Адрес

ул. „Гладстон“ №70
гр. Плводив
4002