ГРАФИК НА ЯНУАРСКЯ СЕСИЯ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЮЛСКА СЕСИЯ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС ДНЕВНА ФОРМА И УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ГРАФИК НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА, ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЮЛСКА СЕСИЯ 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ГРАФИК НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График на септемврийска сесия на учебната 2018/2019 год.за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпитните сесии 2018/2019 учебна година

График на изпитите през януарска сесия на учебната 2017-2018 година

График на изпитите през септемврийска сесия на учебната 2017-2018 година