ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

8.00 – 18.00 ч. (в дните за записване на ученици)

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ВИД ДЕЙНОСТСРОК – Прием в VIII клас  
Подаване   на    заявления   за    насочване   към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 август – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране7-8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранеДо 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етапОпределя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания план-прием от началника на РУОДо 14 септември 2023 г. вкл.

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС Е

ОТ 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г.

СпециалностБрой ученициРазширено изучаване на чужд език
1Интериорен дизайн26Английски език
2Мебелно производство13Английски език
3Полиграфия26Английски език
4Реставрация на стилни мебели и дограма13Английски език
5Мебелно производство (дуална форма на обучение)13Английски език
6Тапицерство и декораторство (дуална форма на обучение)13Английски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Резултат от тест по: (Удвоена оценка)Резултат от тест по: (Удвоена оценка)Оценка от Свидетелство за основно образованиеОценка от Свидетелство за основно образование
МатематикаБългарски език и литератураИнформационни технологииИзобразително изкуство

2022/2023 учебна година

График на дейностите по приемането на учениците

Записване на ученици в VIII клас

Започва записването на ученици в осми клас в ПГВАД „Христо Ботев“, гр. Пловдив. От днес 12.07.2022 г до 15.07.2022 г. /петък/ учениците, класирани по специалности в гимназията подават следните документи за записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

Учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, подават заявление по образец тук, в училище.

Работното време на комисията за примане на документи е от 8.00 ч до 18.00 ч от 13.07.2022 г до 15.07.2022 г., а на 12.07.2022 г. до 16.00 часа..

Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07 юли 2022 г

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07.2022 г

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с    приетите ученици на втори  етап на класиране      до 20 юли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21-22 юли
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли
Подаване на документи за  участие в трети етап на класиране 26-27 юли
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли

Записване на ученици след трети етап на класиране – 1-2 август

Клип прием

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО /дуално обучение/
Професия: Техник-технолог в дървообработването, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Професия: Дизайнер, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: ПОЛИГРАФИЯ
Професия: Полиграфист, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА
Професия: Техник-технолог в дървообработването, с английски език, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

СПЕЦИАЛНОСТ: Дърворезба /дневна форма/
Професия: Дърворезбар, с английски език, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1.   График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в ПГВАД „Христо Ботев“ гр. Пловдив

2.   Работно време на комисията за записване на ученици:
От 8.00 часа до 18.00 часа в сградата на Гимназията за датите, определени за записване по графика.
            Необходими документи при записване:
–       Заявление до директора /по образец, получава се от комисията/
–       Оригинал на Свидетелството за основно образование.
–       Оригинално медицинско свидетелство
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране       от 13 до 16 юли
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране      от 20 до 22 юли    
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране       30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.

Балообразуването за всички специалности е следното: Оценката от НВО по БЕЛ*2 + оценката от НВО по Математика*2 + оценката по Информационни технологи от свидетелството за основно образование + оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Презентация

СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО /дуално обучение/
Професия: Техник-технолог в дървообработването, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Професия: Дизайнер, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: ПОЛИГРАФИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Полиграфист, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА /дуална форма/
Професия: Техник-технолог в дървообработването, с английски език, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Оператор в дървообработването, с английски език, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО /дуално обучение/
Професия: Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Професия: Дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Оператор в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИГРАФИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Полиграфист
СПЕЦИАЛНОСТ: РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА /дневна форма/
Професия: Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ: Дърворезба /дневна форма/
Професия: Дърворезбар
С разширено изучаване на Английски език С разширено изучаване на Английски език Без разширено и без интензивно изучаване на английски език С разширено изучаване на Английски език С разширено изучаване на Английски език С разширено изучаване на Английски език

График на дейностите

Прием за 2019-2020 учебна година

След завършено основно образование:

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Мебелно производство /дуално обучение/

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

ПРЕДИМСТВА на дуалното обучение /обучение чрез работа/:

1.Учениците получават необходимите знания по общообразователните и специалните учебни предмети. Професионалната квалификация, се осъществява както в училище, така и в реална работна среда.

2. Придобитите в училище знания много скоро след това се допълват от реален практически опит и съответно се адаптират към него.

3. За времето на учебната и производствена практика в 11 и 12 клас, учениците получават трудово възнаграждение – минимална работна заплата за страната.

4. Обучаваните имат твърдо осигурена работа след придобиване на съответната квалификация.

5. Постъпвайки на работа в предприятието, не се налага допълнително обучение за работата, която ще изпълняват.

Професия: Дизайнер
Специалност: Интериорен дизайн

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

       

 

Професия:  Полиграфист ;
         Специалност: Полиграфия  /дуално обучение/

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 

 Професия:  Оператор в дървообработването ;
 Специалност: Производство на тапицирани изделия  /дуално обучение

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език  и придобиване на втора степен на професионална квалификация.

 

 

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма /дуално обучение/

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

         

 

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Производство на строителни изделия от дървесина /дуално обучение/  

 

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 

 

Подаване на документи за участие в приема от  3 – 5. 07.2019 г. включително в следните училища:

През тази година заявления ще могат да се подават и онлайн на адрес:

https://priem.mon.bg

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. в ПГВАД „Хр. Ботев“

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Свидетелство за основно образование  – оригинал
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар

Балообразуването за всички специалности се определя както следва:

Удвоените резултати от външното оценяване по БЕЛ и математика, оценките от свидетелството за основно образование по Изобразително изкуство и Информационни технологии, превърнати в точки съгласно  чл.9 ал.10 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците: „(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;

3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки“