Материалите са предоставени от Професионална гимназия „Асен Златаров“, Видин – разработени уроци и методически материали на тема кръгова икономика и опазване на околната среда. Към всеки урок има разработен методически материал и интерактивна презентация с линкове и идеи за упражнения, а към всеки раздел – задания за проекти. Разработените уроци са с фокус върху три направления – пластмаси, дървообработване и хранително-вкусова промишленост и са налични на български език на следния сайт: https://treeproject.eu/bg/homebg/