Сертификат

Какво представляват личните данни и как да ги защитим?

Заявление за искане

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА:

Наименование: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

ЕИК/БУЛСТАТ: 000454960

АДРЕС: гр. Пловдив, улица „Гладстон“ № 70

ТЕЛЕФОН: 032/642 563

ЕЛ. ПОЩА: tdvap@pgvad.org

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.pgvad.org

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Живко Павлов, пълноправен член на Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните..

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел.: 02/492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, ел. поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg