УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА за ученици в X клас

Български език и литература – 16.06.2021 г от 8.00 часа

Математика -18.06.2021 г от 8.00 часа

Чужд език /по желание на ученика/ – 17.06.2021 г. от 8.00 часа

Информационни технологии / по желание на ученика/ – в периода 11 – 15 юни 2021 год.

През учебната 2019-2020 година НЯМА да се провежда външно оценяване в 10 клас.