ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ – ЗАВЪРШЕН! Монтиран е иконостасът, изработен за новата църква в село Ваклино, община Добрич.http://