ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.05.2022 ГОДИНА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО“ – НАЧАЛЕН ЧАС 8.30 ЧАСА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – АКТОВА ЗАЛА НА ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – НАЧАЛЕН ЧАС 8.00 ЧАСА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ КИНО-ЗАЛА НА ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА“, НАЧАЛЕН ЧАС 10.30 ЧАСА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ КИНО-ЗАЛА НА ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

ВАЖНО за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017 – 2018 година

График на изпитите през януарска сесия

Резултатите от изпитите ще бъдат изпратени по имейлите на учениците в тридневен срок след приключване на сесията.

ВАЖНО за учениците в задочна форма на обучение през учебната 2016 – 2017 година

График на изпитите през януарска сесия

Резултати изпити  –  януарска сесия 2015/2016 г. задочна форма на обучение. По история резултатите ще бъдат публикувани на 20.01.2016 г.