Учениците пресъздадоха типични специалитети от различните части на Великобритания. Наред с интересните презентации, представени на английски език, разкриха умения и придобиха смелост да изразят себе си, сравнявайки различни културни особености. Под звуците на специфична музика сравняваха се говорните особености на Англия, Ирландия, Уелс и Шотландия. Така урокът по английски демонстрира възможности за осъществяване на междупредметни връзки.