ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО ПО ХИМИЯ И ПОЛИГРАФИЯ

На 14 април тази година учениците от 10. клас, специалност “Полиграфия” участваха в STEM урок на тема: “Химията и полиграфията ръка за ръка”. В часа  младите хора  нагледно видяха връзката между изучаваните знания по химия и тяхното прилагане в  реални ситуации. 

С много позитивно настроение и емоции, по групи те разгледаха и класифицираха материали използвани в полиграфията (печатни форми, гумени офсетови платна, различни видове хартии и т.н), предоставени от печатница в Пловдив. Обясниха важните за полиграфията свойства на материалите,  свързвайки ги с  физичните и химичните свойства  на веществата, които ги изграждат. Друга задача по групи беше свързана с конструиране на модели на молекулите, участващи в най-често използваните вещества в специалността. Учениците използваха специализиран софтуер (програмата Chemsketch), чрез който показаха в 3D проекция модели на молекулите. Проектираха 3D моделите в онлайн програмата Tinkercad, след което конвертираха файла в подходящ формат за 3D принтера (с разширение .stl). За подготовка на 3D модела за принтиране използваха програмата Ultimaker Cura. Чрез нея генерираха “gcode”, с който се позволява задаване на команди на 3D принтера за принтиране на моделите. Като последна стъпка за тази задача учениците направиха настройка на принтера за работа и принтираха проектираните моделите. 

Десетокласниците влязоха и в роля на контролиращи полиграфическия печатен процес при офсетовата технология. Имаха задача да проверят  pH на овлажняващите разтвори които присъстват в офсетовата технология използвани в  реалното производство и да обяснят дали стойностите са подходящи за продължаване на процеса на печат или е необходимо да се коригират, ако има изменение в качеството на разтвора  и как се извършва тази операция. 

Личният интерес, ентусиазмът и мотивацията на учениците впечатли и гостите на този интердисциплинарен урок. 

Катя Чобанова