РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“ –

8.00 ч. – 18.00 ч. (в дните за записване на ученици)

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII КЛАС

ВИД ДЕЙНОСТСРОК
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от първи етап на класиранедо 12 юли 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици в училищата  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиранедо 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиранедо 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране31 юли и 01 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиранедо 02 август 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 7 август 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране8 – 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г. вкл.
  Попълване на свободните места след четвърти етап на класиранеопределя се от директора, до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен приемдо 14 септември 2024 г. вкл

Записване на класираните ученици в ПГВАД „Христо Ботев“ или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в дните от 15 юли до 17 юли 2024 г., както следва:

СпециалностБрой ученициИзучаване на английски език
1Интериорен дизайн26Разширено
2Мебелно производство (дуална форма на обучение)26Без интензивно, без разширено
3Полиграфия13Разширено
4Полиграфия (дуална форма на обучение)13Разширено
5Дърворезбарство13Без интензивно, без разширено
6Производство на тапицирани изделия (дуална форма на обучение)13Без интензивно, без разширено

Балообразуващи предмети:

Резултат от тест по:
(удвоена оценка)
Резултат от тест по:
(удвоена оценка)
Оценка от Свидетелство за основно образование
МатематикаБългарски език и литератураКомпютърно моделиране
Информационни технологии
Изобразително изкуство