Концепцията на ПГВАД „Христо Ботев“ за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирана от програма „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027, получи одобрение! Тя има за цел да повиши интереса и мотивацията за учене чрез работа, да усъвършенства модела на партньорство училище- ученици – родители – бизнес и да повиши качеството на професионалното образование. Проектът се осъществява като част от Концепцията за интегрирано териториално развитие, която ще бъде представена на обществено обсъждане на 13 март в Дома на културата.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Повече информация за предстоящите дейности и кратко резюме на Концепцията – в приложените файлове:

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ, ЗВЕНО ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН