Провеждането на тренинги в ПГВАД „Христо Ботев“ е към края си. Да бъдем иновативни и да повишим социално-емоционалните умения за справяне с извънредни кризисни ситуации ни помогнаха психолозите Наталия Маламова и Стоичко Миличин. В инициативата, която започна в средата на октомври и предстои да приключи в края на седмицата, се включиха всички ученици, а съдействието на експертите направи начинанието възможно, полезно и въздействащо.http://