Придобихме нови машини

По проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”  се реновира работилница и оборудва с едноиглова права машина с шевна гарнитура за обкантване и помпа система с пистолети за пръскане на лепило. Партньорите от „ТЕД-БЕД“ ЕАД обучават учители от гимназията за работа с тях. Виж галерия

Учители пишат нови учебни програми

Участниците по проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот” си разпределиха учебните предмети – „Организация и планиране на производството“; „Контрол и управление на качеството“;  „Механизация и автоматизация на производството“ и „Бизнес комуникации“ по които ще изработят учебни програми заедно с представители на работодателите.

Стартиране на дейностите по проект „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”

Започна договарянето на условията по провеждането на обучението с партньорите от „ТЕД-БЕД“ ЕАД  по проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”. Виж галерия

Проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”

През месец октомври 2013 г. ПГВАД „Христо Ботев” започна работа по проект „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот” на „Структурните фондове и международни образователни програми” на МОН, ОП на РЧР, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Целта е: Да се изгради съвременен образователен парк за изработване на матраци от ново поколение, отговарящи на съвременни изисквания. Да се улесни прехода от училищната работилница към реална работна среда и създаване на необходимите трудови навици за спазване на производствената и технологична дисциплина. Проектът се реализира с участието на партньора „ТЕД-БЕД” ЕАД.    

ПРИЕМ 2013-2014

Транспорт на всички пътвуащи от областта. Преференциални цени за курса за придобиване на шофьорска книжка. По-високи стипендии за успех. Парични награди за изявени ученици. Финансирана практика в реална работна среда. Еднократни помощи за социално-слаби ученици.