От 06.02.2023 г. (понеделник) до 21.02.2023 г. (вторник) се подават заявления за явяване на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), които предстои да се проведат, както следва:

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. – втори ДЗИ