Започва записването на ученици в осми клас в ПГВАД „Христо Ботев“, гр. Пловдив. От днес 12.07.2022 г до 15.07.2022 г. /петък/ учениците, класирани по специалности в гимназията подават следните документи за записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

Учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, подават заявление по образец тук, в училище.

Работното време на комисията за примане на документи е от 8.00 ч до 18.00 ч от 13.07.2022 г до 15.07.2022 г., а на 12.07.2022 г. до 16.00 часа..