Уважаеми ученици,

На 12.09.2023 г. (вторник) от 9.00 ч. в ПГВАД „Христо Ботев“ ще се проведе среща на учениците от осми клас с класните ръководители. Целта на срещата е както да информира за предстоящите дейности през учебната 2023/2024 година, така и да запознае с училищните учебни планове и с очакванията от целия курс на обучение.

ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!