Изява на клуб Компютърна графика

На 20 март 2017 г. в компютърния кабинет на училището, учениците от групата по интереси „Компютърна графика с CorelDRAW“ с ръководител Златка Стоянова представиха изработените плакети и картички с помощта на компютърната програма CorelDRAW и лазер машината. На събитието присъстваха Галя Пеева и Иван Богданов – заместник директори в ПГВАД, ученици и учители. Извънкласното занимание на учениците се финансира от ЕСФ и ОП НОИР по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1. Галерия

Публична изява

На 22 декември 2016 г. в Актовата зала на училището, учениците от групата по интереси „Тапицерство и декораторство“ с ръководител Ангелина Николова, представиха програмата на групата и извършеното до момента. На събитието присъстваха Галя Пеева и Иван Богданов – заместник директори в ПГВАД, ученици и учители. Извънкласното занимание на учениците се финансира от ЕСФ и ОП НОИР по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1. Галерия

ПОКАНА

ПОКАНА

ПОКАНА до всички родители, бивши ученици на училището, общественици, собственици на фирми в мебелната промишленост за избор на Обществен съвет  към Гимназията. Запознайте се с дейността на обществените съвети.

Важно за ПРИЕМ 2016 г.

За участие в III класиране за прием след VII клас имаме свободни места за специалността „Тапицерство и декораторство“ – Обучение по Дуална система в партньорство с „ТЕД-БЕД“ ЕАД. След VIII клас има свободни места за специалностите: 1. Производство на тапицирани изделия – дуално обучение 2. Интериорен дизайн 3. Реставрация на стилни мебели и дограма 4. Дърворезбарство Подаването на документи се извършва на място в ПГВАД „Христо Ботев“. Очакваме ВИ!

Ученическата кооперация вече е факт

Първата ученическа кооперация „ПУМИК 2015“ вече е регистрирана в съда и с нея се поставя началото на нов етап в израстването на добри специалисти, получаващи професионално образование в ПГВАД „Христо Ботев“.