НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА!

Уважаеми родители, ученици, Броят на местата за прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г. в ПГВАД „Христо Ботев“, гр. Пловдив е изчерпан – няма свободни места!