ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“ – 8.00 – 18.00 ч. (в дните за записване на ученици) ВИД ДЕЙНОСТСРОК – Прием в VIII клас  Подаване   на    заявления   за    насочване   към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  03 – 21 май 2023 г.Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  до 04 юли 2023 г.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2023 г.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 […]