Важно за кандидат-гимназистите

От 4.07.2018 г. до 6.07.2018 г. е записването на приетите ученици на първи етап на класиране. Подаването на документите ще става от 8.00 до 18.00 часа в сградата на гимназията. Необходими документи: Заявление по образец Свидетелство за основно образование  – оригинал Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар Удостоверение за преместване – издава се от училището, в което е учил ученикът до 7 клас