2018-2019


ДЗИ

21 май 2019 година – Български език и литература

23 май 2019 година – ДЗИ по избор

Държавни изпити по теория и практика на професията

6 юни 2019 година – теория на професията

3, 4, и 5 юни 2019 г. – практика на професията