Проект №BG051PO001-4.3.05.0041

Готови са учебните програми по предметите: „Организация и планиране на производството“, „Контрол и управление на качеството“, „Бизнес комуникации“. Довършва се и учебната програма по:“Механизация и автоматизация на производството“ за новата професия „Организатор в дървообработването и производството на мебели“. Учители от гимназията, заедно с представители на бизнеса от  партньорската организация „ТЕД-БЕД“ ЕАД, работиха за изготвянето на съвременни учебни програми по  Проект №BG051PO001-4.3.05.0041