Първата ученическа кооперация „ПУМИК 2015“ вече е регистрирана в съда и с нея се поставя началото на нов етап в израстването на добри специалисти, получаващи професионално образование в ПГВАД „Христо Ботев“.