Учебни планове

Специалност „Мебелно производство“

МП 8 а клас

МП 9 а клас

МП 10 а клас

МП 11 А клас

МП 12 а клас

Специалност „Реставрация на стилни мебели и дограма“

РСМД – 8 Г клас

РСМД – 9 В клас

РСМД -10 Б клас

Специалност „Полиграфия“

Полиграфия 8 В клас

Полиграфия 9 В клас

Специалност „Производство на тапицирани изделия“

ПТИ – 8 Д клас

ПТИ 12 Б клас

Специалност „Производство на строителни изделия от дървесина“

ПСИД – 8 Г клас