График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2012-2013 година:

Сесия май-юни

 1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерен продукт
  Срок: 11.03.2013 г – 22.03.2013 г.
 2. Допускане до държавни зрелостни изпити
  1. Обявяване на списъци с резпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали
  2. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
   Взима се от ученика срещу подпис. С тази бележка ученика се явява на изпита
  3. Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ
   Срок: до 17.05.2013г
 3. Провеждане на държавен зрелостен изпит:

Сесия август-септември

 1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерен продукт
  Срок: 08.07.2013 г – 19.07.2013 г.
 2. Допускане до държавни зрелостни изпити
  1. Обявяване на списъци с резпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали
  2. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  3. Взима се от ученика срещу подпис. С тази бележка ученика се явява на изпита
  4. Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ
   Срок: до 27.08.2013 г. Към пълния текст на заповедта

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2012/2013 година:
Към заповедта