ВАЖНО за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017 – 2018 година

График на изпитите през януарска сесия

Резултатите от изпитите ще бъдат изпратени по имейлите на учениците в тридневен срок след приключване на сесията.

ВАЖНО за учениците в задочна форма на обучение през учебната 2016 – 2017 година

График на изпитите през януарска сесия

Резултати изпити  –  януарска сесия 2015/2016 г. задочна форма на обучение. По история резултатите ще бъдат публикувани на 20.01.2016 г.