През предстоящата, 2020/2021 учебна година, за много ученици, училището ни ще бъде пристан. Ние ще ги заредим със знания и умения, преплетени с натрупване на опит. Занаят, който ще им даде сигурност и просперитет.

Гимназията разполага с богата библиотека, специализирани учебни кабинети, кино-салон, работилници със съвременни машини-роботи, лазер.

През учебната 2019/2020 година завършва и първият випуск ученици, който се обучава по дуална система (обучение чрез работа).

Богатата учебна база, учители-професионалисти и партньори-работодатели, създават високо-квалифицирани кадри, желани и търсени на пазара на труда. Запознайте се с новия прием!