Започна договарянето на условията по провеждането на обучението с партньорите от „ТЕД-БЕД“ ЕАД  по проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”.

Виж галерия