Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Уважаеми учители,  днес 14.10.2020 год. е установен ученик с  COVID -19, от 8а клас. 

8а клас преминава на обучение в електронна среда от разстояние от 15.10.2020 год. до 28.10.2020 год. включително. Спазва се седмичната програма.

Всички останали класове, продължаваме в присъствена форма, при спазване на мерките и насоките в условия на COVID -19.

Желая на всички успешен и спокоен ден!

Бъдете здрави!

Константин Костадинов