Уважаеми родители, уважаеми ученици,

Информираме Ви, че през месец март ще се проведат родителски срещи, както следва:

07.03.2023 год. /Вторник/ от 18.00 часа, за учениците от 10, 11 и 12 клас.

14.03.2023 год. /Вторник/ от 18.00 часа, за учениците от 8 и 9 клас.