Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви , че на 13 януари 2015  г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на  училището,  ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII  до ХІІ клас.

Ще бъдете запознати с  успеха и поведението на децата Ви през учебната година и ще се разгледат организационни въпроси.

От ръководството.