Уважаеми родители, на 26.03.2015 г. (четвъртък), т 18.00 часа ще се проведе родитело-учителска среща за учениците от VІІІ до ХІІ клас. Желателно е Вашето присъствие. Заповядайте!

От ръководството