На 21.03.2018 година, футболния отбор към гимназията във възрастова група 8-10 клас, завоюва първо място на футболния турнир „Заедно чрез спорт“, организиран от Младежки център – Пловдив.

Поздравления за момчетата от отбора и техния ръководител – госпожа Гайдаджиева.