Двете първи места – комплексно и за иновации грабна Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – гр. Пловдив на Шестата панорама на професионалното образование и обучение. Тя се проведе на 24-25.04.2014г. в Международния панаир в града. За приз в категориите „Иновации в мебелното производство“, „Стилна мебел и дърворезба“, „Изработване на мебели“ се бориха още шест гимназии – от Русе, Хасково, Велинград, Варна, Сливен и Севлиево.

Бюро с дърворезба от дъб – масив и красив тапициран стол изработиха учениците на гимназията, разбира се под зоркото око на опитните преподаватели по учебна практика. Стилните мебели бяха представени от дванайсетокласниците  Александър Стоичков, Васил Кичуков и Димитър Парев. Те получиха медалите, а златната купа бе връчена на пом.директора по производството  г-н Иван Богданов. Директорът на Гимназията инж. Константин Костадинов, бе награден с почетен Плакет за принос в развитието на Професионалното образование и обучение.

Като ежегодна проява, панорамата на професионалното образование е прекрасна инициатива на Министерството на образованието и науката за съживяване и насърчаване на професионалното образование у нас. ПГВАД „Христо Ботев“ – гр. Пловдив е училище с традиции и над 107-годишна история. Традиция за гимназията е и ежегодното призово представяне на Панорамата. Екип от инициативни  ръководители и добри преподаватели се грижи за качественото израстване на учениците, формирането на знания, умения и усет към творчеството. Благодарение на професионализма и иновативността на ръководството гимназията притежава една от най-съвременните машини – лазер за гравиране и рязане на дървесина. Учениците имат редкия шанс да бъдат в крак със съвременните технологии. Креативност, иновация и творчество са част от приоритетите, които поддържат традицията и училището е в крак с тенденциите до днес.

Двете първи места – комплексно и за иновации грабна Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – гр. Пловдив на Шестата панорама на професионалното образование и обучение. Тя се проведе на 24-25.04.2014г. в Международния панаир в града. За приз в категориите „Иновации в мебелното производство“, „Стилна мебел и дърворезба“, „Изработване на мебели“ се бориха още шест гимназии – от Русе, Хасково, Велинград, Варна, Сливен и Севлиево.

Бюро с дърворезба от дъб – масив и красив тапициран стол изработиха учениците на гимназията, разбира се под зоркото око на опитните преподаватели по учебна практика. Стилните мебели бяха представени от дванайсетокласниците  Александър Стоичков, Васил Кичуков и Димитър Парев. Те получиха медалите, а златната купа бе връчена на пом.директора по производството  г-н Иван Богданов. Директорът на Гимназията инж. Константин Костадинов, бе награден с почетен Плакет за принос в развитието на Професионалното образование и обучение.

Като ежегодна проява, панорамата на професионалното образование е прекрасна инициатива на Министерството на образованието и науката за съживяване и насърчаване на професионалното образование у нас. ПГВАД „Христо Ботев“ – гр. Пловдив е училище с традиции и над 107-годишна история. Традиция за гимназията е и ежегодното призово представяне на Панорамата. Екип от инициативни  ръководители и добри преподаватели се грижи за качественото израстване на учениците, формирането на знания, умения и усет към творчеството. Благодарение на професионализма и иновативността на ръководството гимназията притежава една от най-съвременните машини – лазер за гравиране и рязане на дървесина. Учениците имат редкия шанс да бъдат в крак със съвременните технологии. Креативност, иновация и творчество са част от приоритетите, които поддържат традицията и училището е в крак с тенденциите до днес.