През месец октомври 2013 г. ПГВАД „Христо Ботев” започна работа по проект „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот” на „Структурните фондове и международни образователни програми” на МОН, ОП на РЧР, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Целта е:

  1. Да се изгради съвременен образователен парк за изработване на матраци от ново поколение, отговарящи на съвременни изисквания.
  2. Да се улесни прехода от училищната работилница към реална работна среда и създадат необходимите трудови навици за спазване на производствената и технологична дисциплина.

Проектът се реализира с участието на партньора „ТЕД-БЕД” ЕАД.