Продължава обучението по проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”“. В новия машинен парк придобиват умения за изработване на двулицеви матраци ученици от всички специалности в гимназията.

Учители – инженери по специалните предмети, заедно с представители на бизнеса работят по създаване на учебни програми  по предметите: „Организация и планиране на производството“, „Контрол и управление на качеството“ и  „Бизнес комуникация“, за новата професия, която се изучава за втора година в училище – „Организатор в дървообработването и производството на мебели“.