По проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”  се реновира работилница и оборудва с едноиглова права машина с шевна гарнитура за обкантване и помпа система с пистолети за пръскане на лепило.

Партньорите от „ТЕД-БЕД“ ЕАД обучават учители от гимназията за работа с тях.

Виж галерия