Уважаеми родители, скъпи ученици, колеги, информирам ви, че съгласно заповед на РЗИ-Пловдив и на министъра на образованието от утре 22.10.2021 г. учениците преминават в Обучение от разстояние в електронна среда при спазване на следния график:

1.   
Паралелки, които преминават в ОРЕС за
периода от 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г., включително – 8а, 8б, 8в, 8г, 10а,
10б, 10в, 10г, 10д;

2.    Паралелки, които ще
преминат в ОРЕС за периода от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г., включително – 9а,
9б, 9в, 9г, 9д, 11а, 11б, 11в;

3. Учениците от 12а и 12б клас се обучават присъствено в училище.

Забележка: Паралелките, които са
в дуална форма на обучение – 11а, 11б и 12а клас през  дните на провеждане на практика в реална
работна среда посещават фирмите и провеждат същата.