ПОКАНА

ПОКАНА до всички родители, бивши ученици на училището, общественици, собственици на фирми в мебелната промишленост за избор на Обществен съвет  към Гимназията. Запознайте се с дейността на обществените съвети.