Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – Пловдив грабна първа награда  в комплексното класиране за стилни мебели и дърворезба в Седмата панорама  на професионалното образование. Тя се проведе на 24 април 2015 г. в  палата №14 на Международния панаир в Пловдив.
Традиция през годините е „Дървото“ да печели приза на победителите.
Изделието, с което училището се представи,  беше иконостас, предназначен  за най-новия храм в града – „Свети Николай“. Той е плод на усиления труд на учениците, учителите и ръководството на гимназията. Изключителни заслуги за направата на иконостаса имат учениците: Тихомир Станев – X клас, Георги Кумчев- XI клас и Христина Илиева – XII клас, под ръководството на г-н  Румен Цветков и г-н Иван Богданов – помощник-директор по производствената дейност .
Наградата бе връчена на директора на ПГВАД „Христо Ботев“ – инж. К. Костадинов от Маргарита Гатева – представител на МОН.

7-ма панорама 085