Уважаеми ученици, родители и колеги,

От 01.12.2021 год., се връщаме в училище, както следва:

ЗА ПЕРИОДА от 01.12.2021 год.  до 07.12.2021 год. включително

ПРИСЪСТВЕНО: 8, 10 и 12 клас.

ОРЕС:  9 и 11 клас.

ЗА ПЕРИОДА от 08.12.2021 год.  до 14.12.2021 год. включително

ПРИСЪСТВЕНО: 9, 11 и 12 клас.

ОРЕС:  8 и 10 клас.

ВАЖНО:

Дуалните паралелки 11а, 11в и 12а, от 01.12.2021 год. възобновяват практиката във фирмите!

С уважение,

инж. КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ

Директор