От учебната 2014-2015 година Образователният парк, изграден по проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”, отвори врати за обучение на всички ученици.
В часовете по учебна и производствена практика възпитаниците на гимназията ще имат възможност да се обучават с най-новите машини и технологии за изработване на двулицеви матраци.