Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Уважаеми учители,

     Утвърден график за провеждане на учебни занятия за периода от 23.11.2020 год.

 до 23.12.2020 год. включително.

Випуск1. седмица
23.11-27.11.
2. седмица
30.11.-04.12.
3. седмица
07.12.-11.12.
4. седмица
14.12.-18.12.
5. седмица
21.12.-23.12.
12. класПрисъственоПрисъственоПрисъственоПрисъственоПрисъствено
11. класПрисъственоОРЕСПрисъственоОРЕСПрисъствено
10. класОРЕСПрисъственоОРЕСПрисъственоОРЕС
9. класОРЕСПрисъственоОРЕСПрисъственоОРЕС
8. класПрисъственоОРЕСПрисъственоОРЕСПрисъствено
  1. Начало на учебните занятия 8.00 часа.
  2. Продължителност на учебния час – 40 минути при присъствена форма на обучение и 30 минути при дистанционна форма на обучение, с по-големи междучасия.
  3. Задължително носене на маски и спазване на всички санитарни норми и правила.
  4. Учениците в дуалната система на обучение от 11 и 12 клас, посещават фирмите за провеждане на производствения стаж.
  5. За 11 А клас, Специалност „Мебелно производство“, дните понеделник и вторник от 2 и 4 седмица са присъствени /работят във фирмите/.

Дистанционна форма на обучение.

1 час.   8.00 -8.30

2. час   8.50 – 9.20

3.час    9.40 – 10.10

4. час  10.40 – 11.10

5.час   11.30 – 12.00

6. час  12.20 – 12.50

7. час.  13.10 – 13.40

Директор:

Константин Костадинов