В новият образователен парк в ПГВАД „Христо Ботев“ се обучават 70 ученици. Разпределени в 10 групи, всеки следобед, водени от любознателност и интерес, учениците посещават специално оборудваните работилници по Проект „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот” и придобиват практически умения за изработване на двулицеви матраци.