Тази година училището предлага прием по системата „обучение чрез работа“ в четири специалности. За първи път се открива и специалност „Полиграфия“

За повече информация посетете раздел ПРИЕМ