През учебната 2019-2020 година НЯМА да се провежда външно оценяване в 10 клас.