Националното състезание  „Мебели, стилни мебели и дърворезба“

За първи път това състезание се провежда в рамките на международното изложение „Светът на мебелите“ от 26.03 2019 год. до 30.03.2019 год. в ИнтерЕкспоЦентър гр. София. ПГВАД „Христо Ботев“ участва с трима ученици – Радослав Живков 10 а клас, Даяна Иванова 12 а клас и Тодор Колев 9 а клас с Ръководител Иван Богданов.

Активно участие и помощ оказват МОН и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Камарата осигурява, както площта за аранжиране на изделията, произведени от Професионалните гимназии, така и покрива пътните разходи на училищата до гр. София.

В състезанието участват 8 Професионални гимназии от градовете: Пловдив, Русе, Варна, Велинград, Троян, Сливен,Хасково и Ямбол. Всеки отбор е съставен от 3 ученика и един ръководител.

Изработените изделия са аранжирани на 26.03.2019 год. в зала №6 на ИнтерЕкспоЦентър.

Комисията за провеждане на състезанието е съставена от специалисти от фирмите в мебелния бранш, които са партньори с гимназиите в дуалната система на обучение и преподавател от ЛТУ гр. София. Комисията разполага с 3 дни за разглеждане и оценяване на изделията, а същинското представяне, на мебелите ще се осъществи на 29.03.2019 год. Състезателите ще защитават пред комисията своите проекти и изделията, които са изработили.

БКДМП съвместно с ЛТУ са организирали и състезание по сръчност на участниците, с много награди.Осигурени са посещения на учениците от Професионалните гимназии в ЛТУ гр. София и запознаването им с възможностите за продължаване на образованието в областта на дървообработването и мебелната промишленост.

С провеждането на Националното състезание в такъв формат, показва връзката между Професионални гимназии, бизнеса и висшето образование.