В Дом на науката и техниката – гр. Пловдив от 25.05.2015 г. до 30.06.2015 г. е разположена изложба, на тема „Моето училище- един добър старт за моята реализация“. Изложбата е организирана с подкрепата на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост. На нея са изложени снимки на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“, показващи част от живота и обучението в гимназията ни.